Vi skapar förutsättningar för välgrundade yrkes- & utbildningsval.

Bli en del av Sveriges största nätverk av arbetsgivare och utbildningsanordnare och öka er synlighet och antalet deltagare idag!

8 000 000

årliga besökare

1600+

Skolor, utbildare och företag

35 000 000+

genererade sidvisningar

Vi såg att det saknades verktyg för att göra välgrundade och välinformerade yrkes- och utbildningsval

Läs mer om vår resa

Vi är stolta över våra fina samarbeten