Vi vill skapa förutsättningar för välgrundade yrkes- och utbildningsval.

Över 30 år i branchen

Framtidsutvecklings resa började redan 1993 när Kristoffer Jarefeldt fick i uppdrag att skapa en katalog som presenterar olika gymnasieskolor och deras utbildningar för landets gymnasieväljare – GymnasieGuiden.

GymnasieGuiden.se lanserades 1997 på webben och blev då Sveriges första online-katalog över gymnasieutbildningar. Under åren har Framtidsutveckling växt med fler kataloger och sajter i syfte att vägleda människor inför deras yrkes- och utbildningsval.

Bildar en gemensam grupp

Studier.se grundades 2011 av Per Andersson som har en bakgrund inom rekryteringsbranschen. Utbildningsmarknaden är snårig och det finns ett behov av att jämföra dagens utbildningsutbud för att människor ska kunna göra rätt val.

2021 förvärvades Studier.se av AcadeMedia Edtech och kort därefter förvärvades även Framtidsutveckling. Sedan 2022 är de båda bolagen integrerade i en och samma bolagsgrupp och bildar ett marknadsledande nätverk av sajter.

Innovativ utveckling

Under 30 år har Framtidsutveckling skapat förutsättningar för utbildningsintressenter att göra välgrundade val med utgångspunkt från varje enskild individ.

Med en ständiga drivkraft i att stötta människor i sin kunskapsutveckling och karriärplanering vill vi koppla samman yrke, arbetsmarknad och utbildning.

Vårt ambition är att lyssna till våra användare, vara innovativa och återinvestera i våra plattformar för att framtidssäkra vår position som det naturliga stödet vid val av yrke och utbildning.

Vill du veta mer om våra tjänster?

AcadeMedia EdTech

Framtidsutveckling är en del av AcadeMedia EdTech som ingår i AcadeMedia – Norra Europas största utbildningskoncern som är verksamma i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.

Mer om AcadeMedia EdTech