Integritetspolicy

Framtidsutveckling i Sverige AB (på denna sida benämnt som Framtidsutveckling eller vi eller oss) har lång erfarenhet av att lagra och hantera data samt information om våra användare/medlemmar och kunder. Det är naturligtvis viktigt för oss att du känner förtroende för att dessa uppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

Läs igenom denna integritetspolicy noggrant och om du har några frågor kan du mejla till oss på
Framtidsutveckling på info@framtid.se

Genom att använda Framtidsutvecklings digitala tjänster och/eller bli medlem/skapa användarkonto anförtror du oss dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi har skapat denna integritetspolicy för att berätta vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem, hur vi kommer att använda dem samt hur du går tillväga för att ändra eller radera dina personuppgifter.

Framtidsutveckling tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för
avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom
Framtidsutveckling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och du är hjärtligt välkommen att maila oss på info@framtid.se om du har frågor, vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter eller om du vill att vi glömmer dig och raderar dina personuppgifter från vårt register.

Tack för att du använder Framtidsutvecklings kanaler för att planera din framtida karriär!

Vilka är Framtidsutvecklings digitala tjänster?

Framtidsutveckling äger och driver webbsidorna:
• GymnasieGuiden.se hjälper dig att hitta gymnasieskolor, gymnasieutbildningar, fakta och inspiration
inför gymnasievalet.
• Framtid.se är en webbsida som presenterar olika yrken, branscher, företag, utbildningar och reportage.
• Studier.se är en jämförelsesite för utbildningar och kurser.
• YHGuiden.se presenterar olika yrkeshögskolor och yrkeshögskoleutbildningar.
• FragaSYV.se ger dig svar på frågor om studier, yrken och annat som rör studie- och yrkesvägledning.

Förklaring av centrala begrepp

• Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t ex. namn, adress, kontaktuppgifter, e-postadress, IP-adresser, tävlingsbidrag, olika val och användarbeteende utgör personuppgifter.
• Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling,
registrering och lagring.
• Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför ber vi om dina personuppgifter?

Syftet med att du ger oss mer information om dig själv är att Framtidsutveckling vill ge dig som
användare största möjliga nytta och bästa upplevelse när du använder våra digitala tjänster.
Vi behöver dessutom dina uppgifter för att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster på det sätt vi utlovar.

Du kan naturligtvis använda våra digitala tjänster utan att berätta för oss vem du är men om du t ex. vill skapa ett användarkonto och ges möjlighet att få svar på frågor om vägledning, favoritmarkera olika utbildningsanordnare eller utbildningar, få påminnelse om öppna hus eller annan fördjupad information om utbildningar, yrken eller arbetsgivare så måste vi be dig om vissa personuppgifter. Vi kommer även att skicka dig information i form av nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden som innehåller information som anses relevant, utifrån de intressen du angivit i ditt användarkonto. Vi kommer dock aldrig att be dig om mer uppgifter än det vi behöver för att kunna uppfylla vårt åtagande emot dig.

Du kan dock alltid ange inom ditt användarkonto eller maila till oss på info@framtidsutveckling.se om du vill avbryta nyhetsbrevs-utskick eller andra notiser som vi skickar till dig.

Vilka uppgifter samlar vi in?

När du besöker/använder våra digitala tjänster så kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t ex. namn, födelseår, adress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning etc. Dessa uppgifter lämnas i samband med att du skapar ett användarkonto eller använder våra digitala tjänster. Det kan även förekomma att vi frågar dig om kompletterande information, efter att du skapat ett användarkonto, men denna kompletterande information baseras då endast på din egen vilja att få utökad funktionalitet eller mer information om utbildningsanordnare, utbildningar, arbetsgivare, yrken etc. Vi ber dig endast om den mängd information som behövs för att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande och ge dig relevant och anpassad information om utbildningsanordnare, utbildningar, yrken och arbetsgivare inom ditt intresseområde.

När det gäller tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Framtidsutvecklings
digitala tjänster, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation etc. så används informationen endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå. Informationen används heller aldrig tillsammans med andra data och kan därför inte kopplas till en unik person.

Framtidsutveckling har placerat så kallade ”cookies”, även kallat ”Kakor” i flera av våra digitala
tjänster. Genom dessa cookies samlas uppgifter in om hur du använder den digitala tjänsten. Vi
använder exempelvis cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker ditt användarkonto. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under avsnittet ”Cookies”*.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Om du väljer att bli medlem på någon av Framtidsutvecklings digitala tjänster så kommer vi endast att be dig lämna minsta möjliga information för att du ska kunna skapa ett användarkonto och därmed använda de medlemsfunktioner som den aktuella webbtjänsten erbjuder.

Oavsett vilken av våra digitala tjänster du väljer att använda så behöver du alltid bekräfta att de
uppgifter du lämnar till oss är riktiga och dessutom måste du godkänna att vi spar och hanterar dina uppgifter enligt våra användarvillkor och integritetspolicy.

Det är ditt eget ansvar att lämna korrekta personuppgifter till oss och dessutom att du håller dessa uppgifter uppdaterade så att vi kan uppfylla vårt åtagande enligt användarvillkoren.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna tillhandahålla den/de individanpassade digitala tjänster vi erbjuder.
2. För att kunna kommunicera med dig.
3. För att administrera delning av ditt intresse gällande de utbildningsanordnare, utbildningar,
arbetsgivare, yrken med mera som du valt att följa eller önskar mer information om.
4. För utskick som görs via nyhetsbrev, mejl och sms, där du kan välja att avsluta fler utskick via en länk som finns i varje utskick som görs.
5. För att kunna analysera och få mer kunskap om användandet av våra digitala tjänster och därmed ges möjlighet att vidareutveckla och förbättra våra digitala tjänster och erbjudanden till dig och andra användare.

Du har rätt att tillhandahålla information om vilka uppgifter vi sparat om dig, maila då till info@framtidsutveckling.se. Du kan inte begära uppgifter om någon annan person.

Personuppgifter om barn

Framtidsutvecklings digitala tjänster riktar sig inte till personer under 13 år och vi kommer därför inte medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 13 år.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I huvudsak så kommer vi endast att utge delar av dina personuppgifter till den utbildningsanordnare, arbetsgivare eller annan kontakt som du själv visat intresse för, genom att du angett detta inom ditt användarkonto. Utöver detta så kommer vi generellt inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part, men om så skulle ske så genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Om denna tredje part väljer att spara de uppgifter vi lämnar ut om dig så är det denna tredja parts ansvar att hantera dina uppgifter enligt deras allmänna vilkor och sekretesspolicy. Framtidsutvecklings villkor och integritetspolicy gäller endast för de användare/medlemmar som finns registrerade i någon av Framtidsutvecklings digitala tjänster.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.

Om Framtidsutveckling skulle sälja hela eller delar av verksamheten så kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en sådan köpare. Vi kommer dock aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Hur lagras dina personuppgifter?

Framtidsutveckling värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur gör du för att ändra eller ta bort dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som reglerna tillåter enligt gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter eller så länge det behövs för att fullgöra
Framtidsutvecklings rättsliga skyldigheter enligt våra användarvillkor.

Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra digitala
tjänster. Användande av våra tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utskick via mejl eller sms.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade eller att Framtidsutveckling skall radera dina personuppgifter. Maila till info@framtidsutveckling.se om du vill att vi raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

*Cookies / Kakor

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och
funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade
”session-cookies”, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på
webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Läs mer om Cookies hos Post och telestyrelsen:
http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Övrigt

Om användarvillkoren för någon av de digitala tjänster som erbjuds via Framtidsutvecklings
webbsidor innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana
villkor/bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy.

Ändring av denna integritetspolicy

Framtidsutveckling kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Framtidsutvecklings webbsidor.

Policyn är uppdaterad: 2023-02-21

Kontakta oss

Framtidsutveckling är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter enligt beskrivning ovan.

Vi är alltid angelägna om att ge dig bästa möjliga service så har du frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter så kan du skicka ett mail till info@framtidsutveckling.se.

Framtidsutveckling i Sverige AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm

E-post: info@framtidsutveckling.se

Här hittar du våra användarvillkor för medlemskap på respektive webbtjänst:
GymnasieGuiden.se  –  Framtid.se  –  FrågaSYV.se –  Studier.se