Våra tilläggstjänster

SoMe boost

Med löpande annonsering i bland annat Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn hjälper vi våra utbildare att exponeras inför rätt målgrupp och region. Samtliga annonser A/B-testas och optimeras för att uppnå bästa möjliga genomkonvertering. Vi står för produktion av annonserna, optimering och uppföljning. 

SoMe-boost är en kundunik annons som syftar till att nå ut till precis den målgrupp som ni vill nå. Under åren har vi byggt upp värdefull kunskap och data om olika målgrupper som gör det möjligt för oss att hitta nya intressenter baserat på deras intressen och beteenden. En produkt utformad för att nå mätbart och snabbt resultat. 

Newsletter

Vi skickar löpande ut nyhetsbrev där vi lyfter olika utbildningar inom aktuella ämnesområden. Som kund hos oss ges ni möjlighet att boka ett eget exklusivt nyhetsbrev eller delar av våra nyhetsbrev från en lista av strategiskt valda ämnen och datum. Ni kan även boka en viss positionering

Vår unika databas av + 140 000 prenumeranter gör det möjligt att direkt nå ut till tusentals människor som har visat ett intresse för just ert utbildningsområde. Produkten skapar en ökad mängd besökare och stärkt genomkonvertering. Varje dag tillkommer nya intressenter.

SEO / Native branding

Våra reportage anpassas efter kundens målgrupp, syfte och specifika önskemål. Ni har själva möjlighet att välja ert eget material eller låta våra medarbetare producera texten och välja ut SEO baserade sökfraser för bästa möjliga indexering. Native branding skapar varumärkeskännedom, skapar trovärdighet och är en långsiktig investering genom snabb indexering i sökmotorer och synlighet i relevanta forum på våra sajter. Ett välskrivet reportage med rätt SEO struktur kan öka mängden besökare med över 1000%. 

Banner premium

Med banner premium kommunicerar ni ert budskap inför tusentals dagliga besökare i ett relevant sammanhang. Banner premium placeras på strategiskt utvalda bransch- och yrkessidor. Ni väljer om besökaren skall ledas till er presentation, utbildningssida på någon av Framtidsutvecklings sajter, eller till er egen hemsida. Banner premium förbättrar varumärkeskännedomen bland er målgrupp samt stärker trafikflödet under viktiga ansökningsperioder.

Top position

Med top position premieras och sponsras utvalda utbildningar och hamnar längst upp i sökfunktionen under en viss period. På det sättet säkrar ni exponering inför människor som gör en nischad sökning. Ökar er CTR (besökare som klickar) med upp till 300%. 

One plus

Har ni utökat utbudet? Lägg till en valfri utbildning till grundprodukten.

One plus tilläggsprodukt

Traffic boost

Länk till utbildnings- eller kurssida och framhävd positionering på en trafikstark och relevant landningssida. Ökar er CTR (besökare som klickar) med upp till 500%. 

Låt oss ta fram den perfekta produktmixen för er verksamhet